Tranh vui: Nói chuyện phiếm

- Nói chuyện với tài xế taxi, người khách cảm thấy vô cùng đồng cảm và dốc bầu tâm sự...

Binh ChonBinh ChonBinh ChonBinh ChonBinh Chon/0
Bình thường Tuyệt vời Bình chọn
Thảo luận tin : Tranh vui: Nói chuyện phiếm
Bình luận qua :